×

Rexona

Unilever
11 กุมภาพันธ์ 2024

พิษสงคราม! Unilever ถูกผู้บริโภคในอินโดนีเซียแบน กดรายได้ร่วง 15% Starbucks และ KFC ก็ไม่รอด

สินค้าอุปโภคบริโภคของยักษ์ใหญ่ Unilever ถูกผู้บริโภคแบน จากผลพวงสงครามในตะวันออกกลาง กระทบรายได้ในตลาดอินโดนีเซียลดลงกว่า 15% ไม่เว้นแม้แต่ Starbucks และ KFC   สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า Unilever ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ รายงานผลประกอบการในไตรมาส 4 ปี 2023 ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ Vaseline, สบู่ Dove และผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย Re...

X
Close Advertising