×

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

KBANK
30 พฤษภาคม 2022

BREAKING: KBANK ทุ่ม 7,556 ล้านบาท เข้าถือหุ้นธนาคารแมสเปี้ยนจากอินโดนีเซีย สัดส่วน 67.5%

พิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในวันนี้ (30 พฤษภาคม) บริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล จำกัด (KVF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือครองหุ้นทั้งหมด ได้เข้าทำสัญญาซื้อ-ขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข เพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารเมสเปี้ยน (PT Bank Maspion Indonesia Tbk) ในประเทศอินโดนีเซีย โดย KVF...

Close Advertising