×

Poinsettia

12 ธันวาคม: วันพอยน์เซตเทีย
12 ธันวาคม 2020

12 ธันวาคม: วันพอยน์เซตเทีย

ไม่ต้องรอให้ถึงคริสต์มาส แต่บรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วทันทีที่ก้าวเข้าสู่เดือนธันวาคม เช่นเดียวกันกับวันนี้ 12 ธันวาคมของทุกปี ที่ถูกจัดให้เป็นวันพอยน์เซตเทีย (Poinsettia) หรือวันที่อุทิศให้กับเจ้าดอกไม้สีเขียวแดงที่จะงอกงามในช่วงเทศกาลนี้ ซึ่งด้วยรูปร่างและสีสัน ในบ้านเราใช้อีกชื่อทับศัพท์เลยว่าต้นคริสต์มาส (แต่อย่าสับสนไปกับต้น...

Close Advertising