×

PDPA Privacy for All

10 ตุลาคม 2019

ดีอีเปิดตัว สนง.คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เตรียมนำ Big Data ใช้ประโยชน์กับภาครัฐ

วันนี้ (10 ตุลาคม) พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ‘PDPA Privacy for All’ ในธีมงาน ‘คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกภาคส่วน ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าทัน’   พุทธิพงษ์ กล่าวว่า “กฎหมายฉบับนี้ ...

Close Advertising