×

Paul Chan

22 กุมภาพันธ์ 2023

‘ฮ่องกง’ ออกแพ็กเกจแจกเงิน-ลดภาษีอีกรอบ! หวังเร่งเครื่องเศรษฐกิจหลังเปิดพรมแดน ตั้งเป้า GDP โต 3.5-5.5% ในปีนี้

ฮ่องกงออกแพ็กเกจแจกเงินและลดภาษีอีกรอบ หลังเปิดพรมแดนครั้งแรกในรอบ 3 ปี หวังเร่งเครื่องเศรษฐกิจ หลังสิงคโปร์จ่อชิงตำแหน่งศูนย์กลางธุรกิจ-การลงทุน อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม เนื่องจากรัฐบาลต้องการลดการขาดดุลงบประมาณ สร้างความยั่งยืนทางการคลัง   พอล ชาน (Paul Chan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮ่องกง กล่าวระหว่างการนำเ...
26 กุมภาพันธ์ 2020

ฮ่องกงประกาศมาตรการแจกเงิน ปชช. อายุ 18 ปีขึ้นไป คนละ 40,000 บาท หวังกระตุ้นใช้จ่าย-ลดภาระการเงิน ท่ามกลางวิกฤตไวรัส

พอล ชาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประกาศแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จำนวน 120,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (491,000 ล้านบาท) โดยเตรียมเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของประชาชนหลายรายการ เพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของวิกฤตการประท้วงในปี 2019 ที่ผ่านมา รวมถึงวิกฤตแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในป...

X
Close Advertising