×

Organon

14 ธันวาคม 2022

วางแผนครอบครัว-ลดท้องไม่พร้อม-เพิ่มเด็กเกิดใหม่อย่างมีคุณภาพ คือแนวทางแก้ไขปัญหาประชากรที่ยั่งยืน [ADVERTORIAL]

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยดูเหมือนจะตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาด้านโครงสร้างประชากร ทั้งสังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิดต่ำ และปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม มีการนำปัญหามาพูดคุยกันอย่างแพร่หลาย และนำเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จากการคาดการณ์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าจำนวนประชากรไทยจะถึงจุดสูงสุดประมาณปี 2030 จากนั้...

X
Close Advertising