×

Oh No! ผีแซดกับแบดบอย

Oh No! ผีแซดกับแบดบอย
21 พฤษภาคม 2023

Oh No! ผีแซดกับแบดบอย ซีรีส์ที่สะท้อน ‘การยึดติด’ และ ‘การปล่อยวาง’ ของมนุษย์

“ผมให้อภัยตัวเองไม่ได้ คุณก็ไม่ให้อภัยตัวเอง แต่อย่ามัวจมกับความรู้สึกผิด พยายามหาที่ว่างให้ความทรงจำดีๆ บ้าง”   ประโยคที่ ผูอีหย่ง พูดกับชายคนหนึ่งที่สูญเสียลูกชายจากความประมาทและปล่อยปละละเลยของตัวเอง ความรู้สึกผิดที่มีนั้นมากเสียจนทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ ซึ่งความรู้สึกผิดเหล่านี้ก็เป็นความรู้สึกเดียวกับที่ ผูอีหย่ง รู้สึกมาโ...

Close Advertising