×

NEW YEAR NEW YOU

New Year New You
29 ธันวาคม 2021

แจกตารางชวนเพื่อนทำชาเลนจ์ 31 Days New Year New You

การตั้งเป้าหมาย New Year New You เป็นประจำทุกปี สำหรับหลายคนอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ บางคนอาจจะคิดว่าตั้งเป้าหมายไปก็เหมือนเดิม เพราะเมื่อเวลาผ่านไป เป้าหมายเหล่านั้นก็ถูกลืม ไม่สำคัญอีกต่อไป แต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนจากเป้าหมายใหญ่ๆ ในชีวิต ย่อยลงมาให้เป็นเรื่องที่เล็กลง ทำได้จริงมากขึ้นในชีวิตประจำวัน นอกจากจะไม่กดดันตัวเองแล้ว การได้ทำอะไรให้สำเร็จวัน...
29 ธันวาคม 2017

NEW YEAR NEW YOU

...

Close Advertising