×

Natsuko Shoji

Natsuko Shoji
17 กุมภาพันธ์ 2022

ก้าวสำคัญของ Natsuko Shoji จากเชฟขนมหวานสู่รางวัล Best Female Chef ที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2022

ใกล้เข้ามาแล้วกับการประกาศรางวัล Asia’s 50 Best Restaurants หรือรางวัลร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดงานวันที่ 29 มีนาคม 2565 และเป็นประจำทุกปีที่ก่อนงานประกาศรางวัล คณะผู้จัดจะทยอยประกาศรางวัลพิเศษประจำปีให้เราได้ทราบกันล่วงหน้าตลอด 1 เดือน    สำหรับรางวัลแรกในปีนี้ ได้แก่ Asia’s Best Female Chef Award หรือร...

Close Advertising