×

Motion Dector

1 สิงหาคม 2018

สำรวจ 10 สถานีแห่งการเรียนรู้ที่ Bit Playground สวนสนุกดิจิทัลรูปแบบใหม่เพื่ออนาคตเด็ก

ปฏิเสธไม่ได้ว่าจินตนาการสำหรับเด็กนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะสามารถชี้วัดถึงอนาคตของเจ้าตัวน้อยว่าจะเติบโตไปในทิศทางไหน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการปลูกฝังด้านการเรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปันความสุขกับเพื่อนใหม่ และสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขภายในครอบครัว ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายในสวนสนุกเปิดใหม่ Digital Interactive ที่เกิดจากกา...