×

Modernform

Space in between
21 พฤษภาคม 2019

This is The Way We Work! เปลี่ยนออฟฟิศให้เป็นพื้นที่สุด Cool! ที่มากกว่าคำว่างาน ด้วยแนวคิดใหม่จาก Modernform [Advertorial]

เบื่องาน หมดไฟ ไม่มีอารมณ์อยากมาทำงาน…อาการเหล่านี้ดูจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาของเหล่ามนุษย์มดงานไปแล้ว แน่นอนว่าความสุขในการทำงานคือตัวแปรอย่างหนึ่ง ทว่าการจะออกแบบความสุขในการทำงานนั้นก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องของเนื้องานเพียงเท่านั้น การออกแบบออฟฟิศหรือสถานที่ทำงานก็เป็นอีกแนวร่วมสำคัญที่ส่งผลไปยังการสร้างความสุขในออฟฟิศ และโจทย์เรื่องความสุขนี้ก็ได้แปร...


X
Close Advertising