×

METALEX AI FORUM 2019

19 พฤศจิกายน 2019

ตามเก็บให้ครบ 5 สิ่งห้ามพลาดในงาน ‘เมทัลเล็กซ์ 2019’ ถ้าอยากรู้ทันนวัตกรรมโลกอนาคต [Advertorial]

‘เทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหะ’ ฟังดูเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มที่ทำอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรกลในการผลิต แต่เอาเข้าจริงปลายทางของการผลิตทั้งหมดก็เพื่อผู้บริโภคอย่างเราๆ ทั้งนั้น นั่นอาจมีเรื่องน่าสนใจสำหรับคนที่อยากเห็นเทคโนโลยีงานโลหะชั้นสูงจากทั่วโลก แต่สำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหะ งาน ‘เมทัลเล็...