×
426821

Mercer CFA Institute Global Pension Index

30 พฤศจิกายน 2020

ชมคลิป: ‘บำนาญไทย’ คะแนนรั้งท้าย 39 ประเทศ | HIGHLIGHT 30 พฤศจิกายน 2563

‘ความยากจนของครัวเรือนสูงวัย’ กำลังเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น Mercer CFA Institute Global Pension Index จัดอันดับระบบบำนาญของไทยรั้งท้าย 39 ประเทศ ขณะที่งานวิจัยเผย ‘เงินกองทุนชราภาพ’ อาจหมดในปี 2597 หากไม่ปรับกฎเกณฑ์ วิเคราะห์สถานการณ์นี้พร้อมคำแนะนำในการออมเพื่อวัยเกษียณกับ วิน พรหมแพทย์ CFA, ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.พร...