×

Made By Legacy Flea Market

ตลาดนัด Made By Legacy Flea Market กลับมาวันที่ 25-27 ธันวาคมนี้
9 ธันวาคม 2020

ตลาดนัด Made By Legacy Flea Market กลับมาวันที่ 25-27 ธันวาคมนี้

กลับมาอีกครั้งกับตลาดนัดสไตล์อเมริกัน Made By Legacy Flea Market ครั้งที่ 12 ที่ให้ความรู้สึกราวกำลังเดินอยู่ในตลาดนัดกลางแจ้งของต่างประเทศ    Made By Legacy คือชมรมหรือชุมชนของกลุ่มคนที่รักและหลงใหลในเสน่ห์แห่งของเก่าหรือของวินเทจ ซึ่งรวมถึงงานอาร์ตแอนด์คราฟต์หลากหลายประเภทที่บ่งบอกถึงลักษณะของไลฟ์สไตล์และทัศนคติเดียวกัน ซึ่งกลุ่มค...