×

KSTAR

ดวงอาทิตย์เทียม
4 เมษายน 2024

‘ดวงอาทิตย์เทียม’ ของเกาหลีใต้สร้างสถิติโลกใหม่ อุณหภูมิ 100 ล้านองศาเซลเซียส นาน 48 วินาที

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันชนิดโทคาแมค ‘KSTAR’ ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันพลังงานฟิวชันแห่งชาติของเกาหลี หรือ Korea Institute of Fusion Energy: KFE ในเมืองแทจอน ทำสถิติโลกใหม่โดยสามารถสร้างอุณหภูมิ​ของพลาสมา​ได้สูงถึง 100 ล้านองศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิใจกลางดวงอาทิตย์ที่ 15 ล้านองศาเซลเซียส ถึง 7 เท่า และยังสามารถรักษาระดับอุณห...

X
Close Advertising