×

Klaus Hasselmann

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 2021
11 ตุลาคม 2021

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 2021: การทำนายระบบไร้ระเบียบ จากอะตอมถึงภาวะโลกร้อน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา The Royal Swedish Academy of Sciences ได้ประกาศรายชื่อนักฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2021 ได้แก่ ซูคุโระ มานาเบะ (Syukuro Manabe), เคลาส์ ฮัสเซลมานน์ (Klaus Hasselmann) และ จอร์จิโอ พาริซี (Giorgio Parisi) ทั้งสามท่านศึกษาสิ่งที่เหมือนจะเป็นคนละขั้ว โดยฝั่งหนึ่งระดับอะตอม อีกฝั่งหนึ่งระดับดาวเคราะห์ ...
Nobel Prize in Physics
5 ตุลาคม 2021

3 ศาสตราจารย์คว้าโนเบลฟิสิกส์ 2021 จากผลงานด้านสภาพภูมิอากาศและระบบกายภาพอันซับซ้อน

ราชบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน (The Royal Swedish Academy of Sciences) ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2021 สำหรับผลงานที่ช่วยสร้างความเข้าใจระบบทางกายภาพที่ซับซ้อน เช่น สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลก โดยเจ้าของรางวัลในปีนี้ ได้แก่ ซูคุโระ มานาเบะ (Syukuro Manabe) ชาวญี่ปุ่นที่เกิดในสหรัฐฯ, เคลาส์ ฮัสเซลมานน์ (Klaus Ha...

Close Advertising