×
91740

KBankPrivateBanking

20 พฤษภาคม 2018

“ถ้าเรามี Substance เยอะก็ไม่ต้องมี Form” จิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ และมุมกลับของ 7.5 แสนล้านบาทของ KBank Private Banking [Advertorial]

‘ความมั่งคั่ง’ มีความหมายเป็นสากลและเป็นที่ปรารถนาของทุกคน ไม่เพียงแต่เรื่องการเงิน การลงทุน และผลตอบแทนเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาและส่งมอบมรดกแห่งความมั่งคั่งไปสู่ทายาทที่มีความพร้อมในการดูแลสินทรัพย์และกิจการของวงศ์ตระกูลให้เติบโตต่อไป   เราอาจนึกภาพของธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth) ห...