×

Junk Bonds

กองทุนหุ้นสหรัฐฯ
20 เมษายน 2024

นักลงทุนเทขายกองทุนหุ้นสหรัฐฯ 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายใน 2 สัปดาห์

หลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งกลับขึ้นมาแตะระดับ 4.6% พร้อมกับการส่งสัญญาณจากธนาคารสหรัฐฯ ว่าอาจลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ รวมทั้งความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำให้นักลงทุนดึงเงินออกจากตลาดหุ้นและหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าระดับลงทุน (Junk Bonds)    Bank of America ระบุโดยอ้างอิงข้อมูลจาก EPFR Global ว่า น...

X
Close Advertising