×

(Joint Venture Asset Management Company: JV AMC)

ร่วมแก้หนี้ JV AMC
28 กุมภาพันธ์ 2024

แบงก์ชาติร่วมแก้หนี้ทั้งระบบ ออกเกณฑ์ให้แบงก์รัฐตั้ง JV AMC จัดการหนี้เสีย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สนับสนุนมาตรการแก้ไขหนี้ทั้งระบบของรัฐบาล ออกเกณฑ์ให้แบงก์รัฐตั้งบริษัทร่วมลงทุน เพื่อบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพภายในระยะเวลา 15 ปี โดยให้จัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้   วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลั...
X
Close Advertising