×

James Alex Fields

15 สิงหาคม 2017

‘นรกบนดิน’ ในชาร์ลอตส์วิลล์ มนุษย์ยังคง ‘ฆ่า’ กันเอง เพียงเพราะความแตกต่าง

     คุณคงเคยชมภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงการเข่นฆ่ากันเองของสังคมมนุษย์ในอดีต แต่ใครจะคาดคิดล่ะว่า เหตุการณ์ราวกับ ‘นรกบนดิน’ นี้จะยังคงเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ในวันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ของศตวรรษที่ 21 บนแผ่นดินสหรัฐที่ได้ชื่อว่า ‘ดินแดนแห่งเสรีภาพ’ เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงปัญหาการเหยียดและต่อต้าน ‘ความเป็นอื่น’ ที่...

Close Advertising