×

Isabel Schnabel

ธนาคารกลาง
28 สิงหาคม 2022

ธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกิจสำคัญส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องสยบเงินเฟ้อตามรอย Fed

ผู้บริหารธนาคารกลางจากหลายประเทศเศรษฐกิจสำคัญได้ออกมาส่งสัญญาณไปในทิศทางเดียวกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ว่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องจนกว่าปัญหาเงินเฟ้อจะถูกสยบลงได้   Isabel Schnabel สมาชิกคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ให้ความเห็นระหว่างเข้าร่วมงานประชุมประจำปีของ Fed ที่ Jackson Hole ในรัฐไวโอมิงว่า ปัจจุบันยุโรปกำลัง...

X
Close Advertising