×

IGNITE THAILAND’S TOURISM

เศรษฐา ทวีสิน IGNITE THAILAND’S TOURISM ประกาศ ปีหน้า การท่องเที่ยวไทย
15 มีนาคม 2024

นายกฯ ประกาศ ปีหน้าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของการท่องเที่ยวไทย สั่งระดมสมองอีก 6 เดือน คิดนอกกรอบ ลงทุนแล้วต้องคุ้ม

วันนี้ (15 มีนาคม) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น IGNITE THAILAND’S TOURISM ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์    โดยเศรษฐากล่าวว่า เป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะได้มาพูดคุยกันอย่างบูรณาการ ซึ่งการเดินทางไปต่างประเทศของตนที่ผ่านมา ได้ประกาศว่าปีหน้าจะเป็นปีการท่องเท...

X
Close Advertising