×

hubba

Techsauce Global Summit 2019
19 มิถุนายน 2019

เริ่มแล้ว Techsauce Summit 2019 มาร์ติน ฟอร์ด นักเขียนด้าน AI ชี้ปัญหาแรงงานถูกแย่งงานสะเทือนเศรษฐกิจ ทุกฝ่ายต้องร่วมหาทางออก

เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงสายของวันพุธที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา สำหรับงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับภูมิภาคประจำปี ‘Techsauce Global Summit 2019’ โดยบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด และ Hubba ซึ่งปีนี้ยังคงความยิ่งใหญ่ น่าสนใจ และรวมตัวจริงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและสตาร์ทอัพมาไว้คับคั่งเช่นเคย   แนวคิดของงานปีนี้เน้นให้คว...

X
Close Advertising