×

Gucci Via Monte Napoleone

28 ธันวาคม 2023

Gucci Via Monte Napoleone ภาพลักษณ์ใหม่ของร้านแรกในมิลานที่อยู่มานานกว่า 72 ปี

Gucci ทำการบูรณะแฟลกชิปสโตร์บนถนน Via Monte Napoleone แห่งกรุงมิลาน ซึ่งแบรนด์และถนนสายนี้มีสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์สุดพิเศษกันมายาวนาน เพราะ Gucci เปิดร้านแห่งแรกสุดในสถานที่ดังกล่าวเมื่อปี 1951    แฟลกชิปสโตร์บนถนน Via Monte Napoleone ของ Gucci มีขนาดมากกว่า 1,800 ตารางเมตร ในพื้นที่ 2 ชั้น โดยมีทั้งคอลเล็กชัน Ready-to-Wear ของ...

X
Close Advertising