×

Graffiti จับคู่ กำแพง กับ ศิลปิน

8 มีนาคม 2018

รวมตัว ‘พ่นสี’ เพื่อ ‘เสือดำ’

กลุ่ม A CALL for Animal Rights Thailand จัดโปรเจกต์ ‘Graffiti จับคู่ กำแพง กับ ศิลปิน’ บริเวณกำแพงของอาคารแห่งหนึ่ง เยื้องตึกอิตัลไทย ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของอาคารในการทำงานนี้อย่างถูกต้อง โดยศิลปิน ‘ตั้ม-ทศพร กลั่นแก้ว’ หรือ Spanky Studio ใช้ชื่อผลงานครั้งนี้ว่า ‘Justice for Wildlife’   ซึ่งกิจกรรมน...

Close Advertising