×

Google Workspace

Duet AI
30 ตุลาคม 2023

Duet AI ปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาช่วยให้การทำงานผ่าน Google Workspace เป็นเรื่องง่าย

เป็นเวลาเกือบ 4 ปีแล้วที่การระบาดของโควิดได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องของการทำงาน แม้ผู้คนจะได้ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น แต่เมื่อการเชื่อมต่อกันผ่านโลกออนไลน์สามารถทำได้ตลอดเวลา สิ่งที่ตามมาคือความคาดหวังก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อีกทั้งปัญหาการสื่อสารที่อาจขาดความชัดเจนในบางครั้งเมื่อนิยามใหม่ของการทำงานปรับไปอยู่เป็นแบบออนไล...

Close Advertising