×

GLAND

21 สิงหาคม 2018

ปลดเครื่องหมาย H แล้ว GLAND ยันไม่รู้เรื่อง CPN ซื้อหุ้นจากรายใหญ่

เรื่องร้อนในตลาดหุ้นเช้าวันนี้ ( 21 ส.ค.) หนีไม่พ้นข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN และบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND เนื่องจากปรากฏข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ว่า CPN เตรียมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ของ GLAND จากผู้ถือหุ้นใหญ่ในราคา 3.5 บาทต่อหุ้...