×
98993

Gaming Disorder

19 มิถุนายน 2018

องค์การอนามัยโลกประกาศให้ โรคติดเกม เป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (18 มิ.ย.) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เผยแพร่คู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรคระหว่างประเทศ (The International Classification of Diseases) ฉบับปรับปรุง 2018 หรือรู้จักกันดีในชื่อ ‘ICD-11’ โดยระบุให้ โรคติดเกม (Gaming Disorder) เป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งที่ต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขในทางการแพทย์     ICD-11 ระบ...