×
322339

Future Is Now

20 มกราคม 2020

KEY MESSAGES: 3 แนวทางปิยบุตร ทำให้การยุบพรรคกลายเป็นกระสุนด้าน

“เราต้องทำให้อาวุธที่ชื่อว่าการยุบพรรคกลายเป็นกระสุนที่ด้านให้ได้” ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวบนเวที ‘Future Is Now #อย่ากลัวอนาคต’ เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา โดยเปิดเผยถึง 3 แนวทางในอนาคตหากพรรคอนาคตใหม่ต้องถูกยุบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีอิลลูมินาติ ซึ่งจะรู้ผลลัพธ์พร้อมกันในเวลา 1...