×

Earth Alliance

Leonardo DiCaprio
10 มกราคม 2020

Earth Alliance องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของ Leonardo DiCaprio บริจาคเงิน 90 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือไฟป่าออสเตรเลีย

องค์กรการกุศล Earth Alliance ของ ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ ได้บริจาคเงินจำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 90 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย กลายเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ออกมาช่วยเหลือสถานการณ์ดังกล่าว หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเพื่อนๆ อย่าง คริส เฮมส์เวิร์ธ, นิโคล คิดแมน และรัสเซล โครว์ ออกมาบริจาคเงินผ่านองค์กรต่างๆ  ...