×

Data Journalism

แก้วิกฤต PM2.5
5 กรกฎาคม 2021

Data Journalism: เจาะการแก้วิกฤต PM2.5 จากการเผาภาคเกษตร ต้นเหตุเกิดจากใคร ทางออกคืออะไร?

ฤดูร้อนผ่านไปอีกปีพร้อมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ยังคงมีอยู่ ความเดิมตอนที่แล้ว THE STANDARD ชวนคุณทบทวนสถานการณ์ PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน 3 ฤดูหนาว และตรวจการบ้านเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นในภาคการขนส่งทางถนนและผังเมืองกันไปแล้ว   ในตอนนี้ เราอยากชวนคุณไป ‘ตรวจการบ้าน’ การแก้ปัญหา PM2.5 จาก ‘การเผาในภาคการเกษ...

Close Advertising