×

Damascus

29 ธันวาคม 2017

ภาพข่าวแห่งปี 2017 คัดสรรโดยช่างภาพข่าว THE STANDARD

เกิดอะไรขึ้นบ้างในปี 2017? ถ้าให้นึกย้อนกลับไป หลายคนคงนึกถึงความทรงจำเหล่านั้นในรูปแบบของ ‘ภาพถ่าย’ เพราะคนเราจดจำสิ่งต่างๆ เป็นภาพมากกว่าตัวหนังสือ ขณะเดียวกัน ภาพหนึ่งภาพก็บรรจุเรื่องราวมากมาย เหมือนที่คนพูดว่า ‘ภาพหนึ่งภาพ แทนคำล้านคำ’ ช่างภาพข่าว THE STANDARD ได้คัดสรรภาพข่าวในปี 2017 โดยคัดเลือกจากภาพจำนวนมหาศาลที่บันทึกโดยช่าง...
15 กันยายน 2017

กรุงเทพฯ ติดเมืองเครียดสุดในโลกอันดับ 47 จาก 150 ชตุทท์การ์ทแชมป์เครียดน้อยสุด

     แตรรถกลางเมืองที่แผดเสียงจนปวดหู ผู้คนที่หนาแน่นบนการคมนาคมสาธารณะ ฝุ่นควันที่สูดดมเข้าไปในแต่ละวัน บรรยากาศและปัญหาที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกต้องกุมขมับ ความเครียดอยู่ใกล้ตัวคนเมืองประหนึ่งอากาศหายใจ จนนำมาสู่การเปรียบหาสวรรค์บนดินว่านครไหนในโลกที่ทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุด   เมืองที่เครียดมาก...

Close Advertising