×

Customer Journey

Omni Customer Journey
16 มิถุนายน 2022

หมดยุค Mass Media โฆษณา 1 ชิ้นใช้กับทุกสื่อ แต่โฆษณายุคใหม่ต้องเป็น Omni Customer Journey

ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมีเทคโนโลยีมาเป็นแรงผลักดันสำคัญ ทำให้วันนี้หมดยุค Mass Media ที่โฆษณา 1 ชิ้นใช้กับทุกสื่อ แต่โฆษณายุคใหม่ต้องเป็น Omni Customer Journey   วรินทร์ ทินประภา Chief Strategy Officer ของ MI Group (หรือ Media Intelligence Group) ระบุว่า เราหมดยุค Mass Media มาหลายปีแล้ว กา...
27 ธันวาคม 2017

‘เมื่อธนาคารต้องไม่เป็นแค่ธนาคาร’ ทิศทางการปรับตัวของ KBank ในวันที่โลกเปลี่ยนไป [Advertorial]

ใครจะไปนึกว่าสังคมไทยจะมาถึงจุดที่เราทำธุรกรรมการเงินผ่านมือถือกันเป็นเรื่องปกติ   จะโอนเงิน จ่ายบัตร เปิดบัญชี ซื้อกองทุน ไปจนถึงซื้อของผ่าน QR Code ที่ธนาคารหลายแห่งกำลังแข่งกัน และปฎิเสธไม่ได้ว่าการแข่งขันเหล่านี้ทำให้ลูกค้าอย่างเราใช้ชีวิตได้สะดวกมากยิ่งขึ้น   หนึ่งในธนาคารที่เข้มแข็งเรื่องบริการออนไลน์มาโดยตลอดนั้นย่อมไม่...

Close Advertising