×

Contemporary Southern Batik by OCAC

Contemporary Southern Batik by OCAC
22 สิงหาคม 2019

กระทรวงวัฒนธรรมจับมือ 6 ไทยดีไซเนอร์ เปิดตัวโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบลายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้

จากความสำเร็จของโครงการผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้เมื่อปี 2561 กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงเดินหน้าต่อยอดภูมิปัญญาคนไทยอีกครั้ง ด้วยการจัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ่าน โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบลายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ (Contemporary Southern Batik by OCAC) ขึ้นอีกครั้งในปีนี้   โครงการดังกล่าวได้ส่งนักออกแ...