×
300915

Coconut Empire

Coconut Empire
4 พฤศจิกายน 2019

Coconut Empire บอร์ดเกมสะท้อนการเมืองไทย สอนให้ ‘อยู่เป็น’ อย่างชนชั้นนำแดนกะลา

“ประเทศโคโคนัทเป็นเกาะโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทร มีรายได้หลักจากการทำเหมืองทอง ทำไร่ทำนา ค้าอสังหาริมทรัพย์ ชีวิตชาวเกาะดำเนินมาอย่างสงบและสันติจนกระทั่งท่านผู้นำคนเก่าดันเสียชีวิตกะทันหัน ช่องว่างทางการปกครองในครั้งนี้จึงเอื้อให้ชนชั้นนำทั้ง 6 กลุ่มเห็นว่านี่ล่ะคือโอกาสดีในการขึ้นสู่อำนาจสูงสุด” คู่มือการเล่นบอร์ดเกม Coconut Empire ระบุภูมิหลังของเรื่อ...