×

CME Group

global economy
23 พฤษภาคม 2023

มองสถานการณ์เศรษฐกิจโลกผ่านเลนส์นักเศรษฐศาสตร์จาก CME Group

อัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินเป้าที่ประมาณ 2% ต่อปี กระตุ้นให้ธนาคารกลางหลายประเทศคุมเข้มเรื่องนโยบายการเงินมาตลอด 12 เดือน ด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วและแรงนับตั้งแต่ปี 1981 ซึ่งเป็นปัจจัยชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงให้กับธุรกิจต่างๆ มีความยากลำบากจากภาระหนี้ที่หนักหน่วงขึ้น จนอาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ที่สามารถพาเศรษฐกิจโ...

Close Advertising