×
432000

Chocolate Covered Everything Day

16 ธันวาคม: วันเคลือบช็อกโกแลตบนทุกอย่าง (Chocolate Covered Everything Day)
16 ธันวาคม 2020

16 ธันวาคม: วันเคลือบช็อกโกแลตบนทุกอย่าง (Chocolate Covered Everything Day)

นอกจากช็อกโกแลตจะมีวันของตัวเองในวันที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นวัน National Chocolate Day แล้ว ความรักในขนมหวานชนิดนี้ของคนทั่วโลกก็ยังทำให้เรามีการเฉลิมฉลองให้กับขนมหวานชนิดนี้มากกว่า 1 วันใน 1 ปี เช่นเดียวกับ วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เพราะว่าวันนี้คือวันเคลือบช็อกโกแลตบนทุกอย่าง หรือ Chocolate Covered Everything Day นั่นเอง    จ...