×

Ceylon Petroleum Corporation

ศรีลังกา
4 กรกฎาคม 2022

ศรีลังกา ต้องจ่ายเงินนำเข้าเชื้อเพลิงตามแผน 587 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

วานนี้ (3 กรกฎาคม) กาญจนา วิเจเสเกรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานศรีลังกา เปิดเผยว่าศรีลังกาต้องชำระเงิน 587 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.09 หมื่นล้านบาท) เพื่อนำเข้าเชื้อเพลิงตามแผนการจนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคม   วิเจเสเกราแถลงว่า ศรีลังกาต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้บริษัทน้ำมันต่างชาติหลายแห่งตั้งแต่วันนี้ (4 กรกฎาคม) เป็นต้นไป เพื่อนำเข้าเช...

Close Advertising