×

Carbon Zero

Carbon Zero
26 พฤศจิกายน 2021

ชมคลิป: คาร์บอนไทยเป็นศูนย์ ทำได้จริงหรือเพ้อฝัน

Green Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียว กลายเป็นกระแสโลกที่เร่งให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวหากไม่อยากตกขบวน เช่นเดียวประเทศไทยที่ต้องเปลี่ยนตัวเอง ก่อนโลกจะบังคับ...
จาซินดา อาร์เดิร์น เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศ ตอกย้ำนิวซีแลนด์มุ่งแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง
26 พฤศจิกายน 2020

จาซินดา อาร์เดิร์น เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศ ตอกย้ำนิวซีแลนด์มุ่งแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง

จาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศ ซึ่งเป็นก้าวย่างเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญเพื่อกดดันให้นานาชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง   สำนักข่าว Reuters รายงานว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์จะผลักดันญัตติให้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศในวันพุธหน้า (2 ธัน...
12 เมษายน 2018

นิวซีแลนด์เอาจริง งดให้สัมปทานสำรวจแหล่งน้ำมันเพิ่ม มุ่งเป็นประเทศปลอดคาร์บอนอย่างสมบูรณ์

จาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีหญิงแห่งนิวซีแลนด์ ประกาศว่ารัฐบาลจะไม่ให้สัมปทานแก่บริษัทน้ำมันเข้ามาสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมนอกชายฝั่งประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มอีกต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สู่การเป็นประเทศปลอดคาร์บอนอย่างสมบูรณ์ในอนาคต และแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน   อย่างไรก็ตาม มาตรการใหม่ของรัฐบาลจะไม่มีผลกับบริษัทที่ได้รับสิทธิ์...

Close Advertising