×

Business ONE

Business ONE ดิจิทัลแพลตฟอร์มผู้ช่วยธุรกิจครบวงจรจาก TMB ที่จะช่วยให้ทุกเรื่อง ‘ง่ายขึ้น’ [Advertorial]
23 ธันวาคม 2020

Business ONE ดิจิทัลแพลตฟอร์มผู้ช่วยธุรกิจครบวงจรจาก TMB ที่จะช่วยให้ทุกเรื่อง ‘ง่ายขึ้น’ [Advertorial]

ทุกๆ วิกฤตย่อมมีทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์ ผู้อยู่รอด ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้ที่ล้มหายตายจากไป คำถามสำคัญก็คือในสภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราจะปรับตัวอย่างไรและด้วยวิธีไหนเพื่อให้กิจการของเรายังสามารถดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางความท้าทายและความผันผวนที่เกิดขึ้นในทุกๆ เสี้ยววินาที ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้กลายเป็น...