×

Bangkok Mall

2 มกราคม 2019

สิ่งก่อสร้างและโครงการยักษ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปี 2562

ปี 2561 นับเป็นอีกปีที่น่านฟ้ากรุงเทพฯ ได้รับการตกแต่งให้มีสีสันอย่างเข้มข้นด้วยโครงการสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ทั้งศูนย์การค้า แม้แต่โครงการขนส่งสาธารณะต่างๆ ซึ่งพ่วงกับการตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่เปลี่ยนไปทุกวัน แน่นอนว่าเราได้รู้จักกับโครงการ ‘ไอคอนสยาม’ ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ หรือโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ เส้นทางสำโรง-เคหะสมุทรปราการ ที่เชื่อมเมือ...
6 กันยายน 2017

เตรียมสตางค์ ‘ช้อปปิ้ง-แฮงเอาต์’ กับโครงการห้างใหม่ที่กำลังจะเปิดเร็วๆ นี้ทั่วประเทศ

     ‘การเดินห้าง’ นับเป็นกิจกรรมยอดนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ศูนย์การค้าต่างๆ หยิบจับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายใส่ลงไปในพื้นที่ของพวกเขา ซึ่งทำให้จุดประสงค์ของผู้บริโภคในการไปเดินห้างนั้นมีมากกว่าการไปซื้อของเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการใช้เวลาทำกิจกรรมอื่นๆ ภายในพื้นที่เดียวกัน เช่น หาของอร่อยๆ หม่ำ ชมภาพยนตร์ ออกกำลังกาย หรื...