×

AreaX by SCBX

8 มกราคม 2024

ถอดวิสัยทัศน์ SCBX NEXT TECH พื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ สำหรับเน็ตเวิร์กกิ้ง นั่งทำงาน และแลกเปลี่ยนอินไซต์ของคนสายเทคโนโลยี

“พื้นที่นี้ถูกสร้างขึ้นเพราะเราอยากเห็นวงการเทคโนโลยีไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยความตั้งใจของ SCBX NEXT TECH คือการให้เครื่องมือ สถานที่ และคอนเทนต์สำหรับผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีของประเทศไทยในการค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ” - สุธีรพันธุ์ สักรวัตร Chief Customer Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)   สำหรับคนสายเทคโนโลยี การจะสร้างนวัตกรรมสัก...

X
Close Advertising