×

APEC Media Focus Group

กระทรวงการต่างประเทศ
22 กรกฎาคม 2022

กระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมวิชาการ เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนาประเด็น ‘เอเปคและความยั่งยืนทางธุรกิจ’

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม กระทรวงการต่างประเทศและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และกิจกรรม APEC Media Focus Group ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ ‘เอเปคและความยั่งยืนทางธุรกิจ’ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ต้อนรับวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้    การประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน โดยในช่วงแรกเป็นการหารือเกี่ยวกับการนำ...

Close Advertising