×

Andes

สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่
22 ธันวาคม 2020

นักวิทย์พบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 20 สายพันธุ์ในเทือกเขาแอนดีส เผยเป็นการค้นพบเหนือความคาดหมาย

สถานีโทรทัศน์ CNN รายงานว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของ Conservation International องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้ประกาศการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ 20 ชนิดในเขตเทือกเขาแอนดีสของประเทศโบลิเวีย รวมถึงมีการพบเห็นลักษณะของพืชและพันธุ์สัตว์หลายชนิดที่เชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว   สำหรับจุดที่ค้นพบคือหุบเขาซองโก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับกรุงลาป...
11 กรกฎาคม 2017

รู้จักกับ 21 มรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุดประจำปี 2017 ของ UNESCO พร้อม 5 ส่วนขยาย

     ในแต่ละปีองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) จะประกาศว่าพื้นที่ไหนของโลกที่จะได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลก โดยต้องมีความโดดเด่นและมีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ เช่นในแง่วัฒนธรรมต้องแสดงให้เห็นถ...