×
407807

AMC Entertainment Holdings

AMC เครือโรงภาพยนตร์ใหญ่ที่สุดของโลกอาจต้องยื่น ‘ล้มละลาย’ เพราะคนดูยังอยู่แต่ในบ้าน และเงินสดที่มีอยู่ได้ถึงสิ้นปี
15 ตุลาคม 2020

AMC เครือโรงภาพยนตร์ใหญ่ที่สุดของโลกอาจต้องยื่น ‘ล้มละลาย’ เพราะคนดูยังอยู่แต่ในบ้าน และเงินสดที่มีอยู่ได้ถึงสิ้นปี

หากจะเทียบให้เห็นภาพว่าสถานการณ์ของ ‘อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์’ เลวร้ายเพียงใดหลังเกิดการระบาดของโควิด-19 ให้เทียบกับภาพของ AMC Entertainment Holdings เครือโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่กำลังพิจารณาถึงหนทางประคองธุรกิจหลังจากเงินสดที่มีอาจอยู่ได้ถึงสิ้นปี 2020 ซึ่งหนึ่งในทางออกคือการยื่น ‘ล้มละลาย’   Bloomberg รายงานว่าผู้ให้สินเชื่อกับเค...