×

Alt-Right

18 สิงหาคม 2017

งานศึกษาชี้ กลุ่มขวาทางเลือก (Alt-Right) รู้สึกว่าผู้อื่นมีความเป็นสัตว์กว่าพวกเขา

     ความรุนแรงในชาร์ลอตส์วิลล์ตกเป็นที่จับตามองไม่เพียงเพราะมีคนตายเท่านั้น เช่นเดียวกันกับโศกนาฏกรรมแห่งอื่นๆ รากเหง้าปัญหาสาวไกลได้ถึงอุดมการณ์ที่ต่างจนต่อกันไม่ติด บานปลายสู่ความป่าเถื่อน      ข้อปฏิบัติสากลในปัจจุบันมักเน้นความเท่าเทียมของมนุษย์ แต่ดำดิ่งลงไปในจิตใจแล้ว คนเรามองคนอื่นเป็นมนุษย์เท่ากับที่เราเป็น...
15 สิงหาคม 2017

‘นรกบนดิน’ ในชาร์ลอตส์วิลล์ มนุษย์ยังคง ‘ฆ่า’ กันเอง เพียงเพราะความแตกต่าง

     คุณคงเคยชมภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงการเข่นฆ่ากันเองของสังคมมนุษย์ในอดีต แต่ใครจะคาดคิดล่ะว่า เหตุการณ์ราวกับ ‘นรกบนดิน’ นี้จะยังคงเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ในวันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ของศตวรรษที่ 21 บนแผ่นดินสหรัฐที่ได้ชื่อว่า ‘ดินแดนแห่งเสรีภาพ’ เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงปัญหาการเหยียดและต่อต้าน ‘ความเป็นอื่น’ ที่...

Close Advertising