×

Alessandro Paluzzi

Instagram
13 มกราคม 2022

คุมโทนผิดจะไม่เป็นปัญหา เมื่อ Instagram อนุญาตให้ผู้ใช้งานเรียงรูปในโปรไฟล์ตนเองใหม่ได้แล้วเร็วๆ นี้!

โซเซียลมีเดียคือแพลตฟอร์มที่ทำให้เราได้รู้จักไลฟ์สไตล์ และความสนใจของผู้คนที่หลากหลายมากขึ้นผ่านฟีดและไทม์ไลน์ โดยเฉพาะ ‘Instagram’ แพลตฟอร์มที่ทุกๆ คนสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่พบเจอมาได้ผ่านทางวิดีโอและภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว งานอดิเรก ซึ่งด้วยความที่เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพเป็นหลัก ‘การคุมโทนสีรูปภาพ’ กลายเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่แสดงถ...

Close Advertising