×

AI Copywriter

AI Copywriter
24 สิงหาคม 2022

AI Copywriter กำลังได้รับความนิยมจากธุรกิจขนาดกลางและเล็ก เพราะสามารถเขียนโฆษณาที่ติดหน้าการค้นหาด้วยการเติม SEO เข้าไปด้วย

ปกติแล้วคนที่เขียนคำโฆษณา หรือ Copywriter มักเป็นคนที่ไอเดียบรรเจิด แต่ตอนนี้ ‘AI Copywriter’ กำลังได้รับความนิยมจากธุรกิจขนาดกลางและเล็ก เพราะสามารถเขียนโฆษณาที่ติดหน้าการค้นหาด้วยการเติม SEO เข้าไปด้วย    นอกจาก Copy.ai และ Copysmith แล้ว ตอนนี้ Scalenut ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา กำลังเข้าสู่วงการนี้ด้วยการได้รับเงินระดมท...

Close Advertising