×

AEG

Coachella
14 สิงหาคม 2021

AEG โปรโมเตอร์คอนเสิร์ตเจ้าใหญ่ ออกมาตรการให้ผู้ชมต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้นจึงจะเข้าร่วมงานได้

AEG หนึ่งในโปรโมเตอร์จัดคอนเสิร์ตเจ้าใหญ่ รวมถึงเทศกาลดนตรี Coachella ได้ประกาศถึงมาตรการใหม่สำหรับการเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตในยุคแห่งโรคระบาดนี้ โดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ทั้งผู้เข้าชมและทีมงานทั้งหมดจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถร่วมงานได้ ซึ่งทาง AEG ได้เผื่อเวลาเอาไว้สองเดือนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปฉีดวัคซีนให้เรียบร้อย &nb...

Close Advertising