×

A Cat’s Tale ประวัติศาสตร์แมวมอง

A Cat’s Tale ประวัติศาสตร์แมวมอง
21 พฤศจิกายน 2021

A Cat’s Tale ประวัติศาสตร์แมวมอง เรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกผ่านมุมมองของแมว เพราะไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่สร้างประวัติศาสตร์

แมวกับมนุษยชาตินั้นอยู่ด้วยกันมานานขนาดไหน?   เรารู้แต่ว่าแมวเป็นสัตว์สี่ขาที่มนุษย์เลี้ยงและผูกพันกันมานานแสนนาน เรารักใคร่เจ้าสัตว์สี่ขาขนปุยแสนเย่อหยิ่งจนกระทั่งเทิดทูนพวกมันว่า ‘นายทาส’ แรกเริ่มที่มนุษย์เลี้ยงแมวเพื่อจับหนู ฆ่างู ไล่แมงป่อง แมวดูแลสิ่งเหล่านี้ให้เรา ส่วนเราให้อาหารเป็นการตอบแทน เป็นความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลที่ ‘บาบา’ (...

Close Advertising